Сайт Української Академії Архітектури

e-mail:
ЇЇ було створено у 1992 році як громадську організацію, що згуртувала найбільш кваліфікованих фахівців всіх напрямків архітектурно-містобудівної галузі.
За внесок у вирішення важливих проблем розвитку містобудування і архітектури у 1996 р. органами державної влади Академії архітектури надані повноваження головної науково-творчої, координаційної і методологічної організації архітектурно-містобудівної галузі України.
Організаційні можливості Академії забезпечують залучення самих висококваліфікова-них спеціалістів України до виконання робіт на сучасному професійному рівні.

Головні напрямки діяльності

Забудова міст і сіл:
- проекти реконструкції, реставрації та пристосування історичної забудови;
- генеральні плани міст і сіл;
- бізнес-програми забудови з подальшою розробкою проектної документації;
Будівлі та споруди:
- проекти громадських будинків (музеїв, бізнес-центрів, офісів, об”єктів тор-гівлі і т.п.);
- проекти житлових будинків (багато- та малоповерхового житла, котеджів, реконструкція житлового фонду 60-х років);
Архітектурознавство та синтез мистецтва:
- дослідження з історії і теоретичних проблем архітектури;
- підготовка енциклопедичних, теоретичних, довідкових видань в галузі архі-тектури;
Конструкції, матеріали та інженерне забезпечення будівництва:
- дослідження в галузі конструкції інженерного забезпечення, будівельних технологій та економіки в архітектурно-містобудівній галузі;

Філії Львівська, Харківська, Одеська


До складу Академії входять індивідуальні (почесні, дійсні члени, члени-кореспонденти, акредитовані) та колективні члени.
Почесними та дійсними членами, а також членами-кореспондентами Академії обира-ються шляхом таємного голосування на конкурсній основі висококваліфіковані спеціаліс-ти архітектурно-містобудівної галузі.
Серед 193 індивідуальних членів:
- почесних – 70, серед яких іноземних 20
- дійсних – 54
- членів-кореспондентів – 69

Колективними членами Академії можуть стати будь-які організації, фірми чи коле-ктиви у тому числі і зарубіжні, які зацікавлені у співпраці з Академією та сприяють її статутній діяльності.
Серед 50 колективних членів і базових організацій такі провідні організації України, як Київ ЗДНІЕП, КиївНДПІмістобудування, київНДІТІАМ, УкрНДПІцивільміськ-буд,Західцивільпроект, Дніпроцивільпромбуд, ГоловАПУ м. Києва, м. Миколаєва, м. Одеси, КримНДІпроект, архітектурні факультети КДТУБА, ДУ “Львівська політехні-ка”, архітектурне бюро “ЛІЦЕНЗАРХ”, та інші вітчизняні та зарубіжні організації.

Вищим органом Академії є загальні збори. Керівним органом є Президія, очолювана президентом Української Академії архітектури.

Президент – Валентин Григорович ШТОЛЬКО тел. 296-49-48
Віце-президенти – Валентин Іванович ЄЖОВ тел. 241-35-64
Микола Мефодійович ДЬОМІН тел. 229-75-18
Леонід Володимирович ПРИБЄГА тел. 212-10-48

Головний вчений секретар – Євген Єлисейович КЛЮШНІЧЕНКО тел. 224-05-06

Свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві юстиції України №238 від 23.04.1992 року
Індивідуальний податковий номер юридичної особи №000375926104

Адреса: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 26,
Українська Академія Архітектури.
тел. Загального відділу 296-49-48

Используются технологии uCoz